Välkommen till Kungsholmens Kultur- och hembygdsförening!

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening är en ideell, opolitisk förening som vill bevara Kungsholmens natur och kulturarv och genom olika aktiviteter ge ökad kunskap om stadsdelen och dess historia. I samverkan med andra intresseorganisationer och kommunala organ vill föreningen verka för stadsdelens bibehållande som en god boendemiljö. På olika sätt vill föreningen även söka berika Kungsholmens invånares vardags- och fritidsmiljö så att de upplever stadsdelen Kungsholmen som sin hembygd.

 

Vad gör föreningen?

Vi bevakar stadsplane- och byggnadsfrågor som rör vår ö och delger berörda myndigheter våra synpunkter. Vi följer stadsdelsnämndens arbete. Vi deltar i konferenser som behandlar stadsdelens utveckling och söker på olika sätt att påverka denna. Föreningen följer arbetet i andra hembygdsföreningar i Stockholm. Genom ett brett programutbud vill vi vidga våra medlemmars kännedom om Kungsholmens historia, kultur och utveckling. Under föreningens verksamhetstid har vi haft närmare 250 olika aktiviteter.