Bli medlem

Var och en som är intresserad av de idéer föreningen verkar för kan bli medlem mot erläggande av en årsavgift som för närvarande är 175 kr (300 kr för två sammanboende på samma adress) och kan insättas på postgirokonto 50 48 24 – 4. Föreningens adress c/o Anders Novak, Hantverkargatan 6, 112 21 Stockholm.

Annonser