verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR KUNGSHOLMENS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING.

 

Ändamål

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening är en ideell, opolitisk förening grundad år 1972 vars syfte är att genom olika aktiviteter ge ökad kunskap om vår stadsdel, dess historia, bebyggelse och kultur samt att i samverkan med andra intresseorganisationer och kommunala organ bevara en god boendemiljö på Kungsholmen. Föreningen verkar för att stadsdelens invånare berikas i sin vardags- och fritidsmiljö och kan uppleva Kungsholmen som sin hembygd.

 

Styrelse

Föreningens styrelse har sedan årsmötet 2017 haft följande sammansättning: ordf. Mats Wickman, kassör Staffan Törner, Birgitta Höstbeck,  medlemsansvarig  Eva Ekberg Jäder, Johan Almgren. Kurt-Allan Paulsson, Marianne Rippe-Ljungberg.

Styrelsen har under 2017 sammanträtt sju gånger.

Revisorer: Bo Tengelin. Revisorssuppleant Tommy Fjällberg.

Valberedning fr.o.m. årsmötet 2017 utgörs av Marianne Rippe-Ljungberg (sammankallande), Folke Löfgren och Anders Novak.

Medlemmar

Under 2017 har antalet medlemmar legat runt 115

Årsavgift

Årsavgiften har uppgått till 175 kr per person och 350 kr för par på samma adress.

Ekonomi

För föreningens ekonomi hänvisas till bilagd resultat- och balansräkning.

Verksamhet

Våren 2017 inleddes med ett besök på Stadshuset i januari, det visades av Mats Wickman och Eva Ekberg Jäder. Rådhuset besökte vi den 21 mars, och fick en mycket uppskattad visning av Henrik Lagergren.

Årsmötet ägde rum i maj i Fattighuset. Ulla Gudmundsson, f.d diplomat i Vatikanstaten höll föredrag om Påven.

Under hösten besökte vi Vasateatern, ett arrangemang ordnat av Norrmalms hembygdsförening. Senare besökte vi Citykyrkan, f.d. Fenixpalatset, där Jack Fagerström guidade.

I december hade vi sedvanligt adventsamkväm med föredrag om Luther av Göran Agrell i det gamla fattighuset. Barnkör, glögg, kaffe, bullar tillhörde underhållningen.

Till våra sammankomster inbjuds medlemmar i Essingens hembygdsförening, så inbjuds även våra medlemmar till deras evenemang.

Föreningens bevakning av kungsholmslitteratur har skötts av Kurt-Allan Paulsson. Hemsidan har också underhållits av Kurt-Allan.

Föreningen har yttrat sig under samrådet om den planerade fotbollsplanen i Fredhällsparken.

Styrelsen framför härmed sitt varma tack till alla som på olika sätt medverkat i genomförande av årets programpunkter!

 

Kungsholmen i februari 2018:

Mats Wickman,  Staffan Törner, Birgitta Höstbeck, Kurt-Allan Paulsson, Marianne Rippe-Ljungberg, Eva Ekberg Jäder, Johan Almgren

 

 

 

 

 

 

Annonser