Historik

Kungsholmens Hembygdsförening som bildades 1972 är arvtagare till Kungsholmens Kommunala Förening, som under en lång följd av år leddes av den legendariske Gustaf Näsström. När några intresserade kungsholmsbor beslöt att fortsätta verksamheten i en nybildad hembygdsförening stödde Gustaf Näsström idén. Han ansåg då att Kungsholmen var en stadsdel, där den dåtida utvecklingen med dess tendens till kontorisering och institutionalisering hotade att bryta ner många gamla traditioner. Det var därför av stor vikt att en hembygdsförening med nya friska krafter sökte samla medborgarna till både en gemensam uppslutning kring stadsdelens personhistoriska minnen och en kritisk men kreativ inställning till det aktuella livet.

Annonser